Multiple Sclerose (MS) Vereniging Nederland, regio Amsterdam eo

Telefoon: 020 774 4944 (E. Lof)

De MSVN heeft als taken:

- advies en ondersteuning
- belangenbehartiging
- informatie en voorlichting
- bevorderen lotgenotencontact

Algemeen contactpersoon: Esther Lof.

Huidige locatie: Onbekend