Woonzorg- en dienstencentrum Menno Simons

Menno Simmons in een woonzorg- en dienstencentrum in Buitenveldert in Amsterdam. Het centrum beschikt over 24 appartementen biedt haar bewoners de volgende soorten zorg:

Verzorgingshuiszorg

Zorg en diensten in aanleunwoningen

KBO ( Kennis- en Behandelcentrum Ouderen), o.a.: een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), psycholoog, maatschappelijk werkende, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, beeldend therapeut, muziektherapeut en praktijkverpleegkundigen.

Het Menno Simonscentrum fungeert tevens als dienstencentrum voor drie WIBO-complexen in de omgeving. Dit centrum staat open voor alle ouderen binnen de regio ZuiderAmstel.

Locaties

Noordhollandstraat 17 a, 1081 AS Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend