Meertaalpraktijk, logopedie en advies

U kunt bij Meertaalpraktijk terecht voor:

Logopedische therapie aan kinderen met moeilijkheden

Logopedie op het gebied van taalontwikkeling, articulatie en mond­motoriek

Maar óók voor:

Advies over meertalig opvoeden aan ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers

Groepstraining ter bevordering van stem- en spreekvaardigheid aan beroepssprekers

Deskundigheidsbevordering van studenten (pabo, spw, orthopedagogiek, verpleegkunde en meer) met betrekking tot tweede taalverwerving.

Praktijk van mevr. J. Timmer.

Locaties

Arent Janszoon Ernststraat 179 B, 1083 GV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend