Stichting Afasietherapie Amsterdam / Afasiecentrum Amsterdam

Stichting Afasietherapie Amsterdam/Afasiecentrum Amsterdam biedt logopedische behandeling na niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast kunnen mensen op het Afasiecentrum in groepen ervaringen delen met lotgenoten en werken aan functionele hulpvragen onder begeleiding van een logopedist/vrijwilligers.

Locaties

Falckstraat 10 hs, 1017 VW Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend