Verloskunde Centrum Oost

Het Verloskunde Centrum Oost (VCO) is een samenwerkingsverband tussen zes verloskundigenpraktijken in Amsterdam Oost en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG).

Er vinden verschillende activiteiten op het gebied van verloskunde plaats in het centrum:
- Echopunt: hier worden echo’s gemaakt op verwijzing van uw verloskundige of gynaecoloog.
- Versiepunt: hier worden cliënten naar toe verwezen als de baby in een stuit ligt.
- Kinderwenspunt: doel is om een vrouw en haar partner zo gezond mogelijk aan een zwangerschap te laten beginnen.

- Voorlichtingspunt: voor informatie over voeding, leefstijl, bevalling en borstvoeding.

 

Locaties

Tweede Oosterparkstraat 274, 1092 BV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend