Onderwijs Schakel Loket


Het Onderwijs Schakel Loket (OSL) spant zich in om ervoor te zorgen dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terechtkomen. Het doel van het OSL is te voorkomen dat leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten of langdurig thuis komen te zitten.

Openingstijden

Huidige locatie: Onbekend