Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is een onafhankelijke bewonersorganisatie, gesubsidieerd door stadsdeel Amsterdam Centrum.
Doelstelling van de stichting is de optimalisering van het woon-, werk- en leefklimaat in beide wijken. In dat kader stimuleert het wijkcentrum onder meer de betrokkenheid van bewoners en sociale infrastructuren en bij bevordering van de sociale cohesie zoals culturele activiteiten, voorzieningen, de kwaliteit van het milieu, groenvoorzieningen en de verkeersveiligheid.

Openingstijden

Locaties

Claverhuis
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend