William Schrikker Groep

Telefoon: 088 526 0000
Fax: 088 526 0001
Postadres: POSTBUS 12685, 1100 AR Amsterdam

De William Schrikker Groep (WSG) is een gespecialiseerde organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte of op kinderen van ouders met een beperking of chronische ziekte.

De organisatie begeleidt ouders, kinderen en pleegouders.

Locaties

Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend