Prodeba

Telefoon: 071 580 3695
Postadres: Delftse Jaagpad 1 C, 2324 AA Leiden

Prodeba biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek.

 

De gespecialiseerde zorg bestaat uit begeleiding, onderwijs-zorg combinaties, diagnostiek en behandeling vanuit de specialistische GGZ, beschermd- en beschut wonen.

De begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en participatie in de samenleving en wordt geboden op alle levensgebieden van de cliënt en diens netwerk.
 

Door inzet van de intensieve gespecialiseerde begeleiding kan voorkomen worden dat een kind uitvalt op school, thuis komt te zitten, opgenomen of uit huis geplaatst moet worden.

Huidige locatie: Onbekend