YOEP Onderwijs en zorg, regio Amsterdam

Telefoon: 088 972 3730 (Secretariaat (Warmond))
Website: www.yoep.nu

YOEP is een kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk met vestigingen in Amsterdam, Warmond, Voorburg en Bodegraven. Kinderen tot 18 jaar kunnen verwezen worden door het wijkteam of JGT of door de huisarts. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind biedt YOEP passende zorg. Ouders, leerkrachten en het netwerk rondom het kind worden hierbij zo nodig ingeschakeld.

 

YOEP biedt:

- Kindonderzoek

- (neuro-) Psychologisch onderzoek

- QB test (meetinstrument voor ADHD)

- IQ onderzoek

- Wachtlijstoverbrugging

- (korte) Behandelingen

- Coaching en begeleiding

Voor langdurige zorg werkt YOEP samen met gespecialiseerde poliklinieken.


De cliënten ontvangen waar mogelijk op de schoollocatie de YOEP zorg of ondersteuning.

Locaties

Aanbellen bij Meyer Monitor.
Weerdestein 21, 1083 GA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend