Dokter Bosman GGZ

Telefoon: 088 226 7605

Dokter Bosman Amsterdam is ervoor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en comorbide problematiek. Dit zijn problemen als: gedragsproblemen, stemmings- en angstklachten.

Locaties

Surinameplein 57, 1058 GN Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend