De Waag Amsterdam

Telefoon: 020 462 6333
Fax: 020 462 6334

De Waag biedt gespecialiseerde, ambulante, forensische zorg voor mensen met grensoverschrijdend gedrag.

Hulpverleningsmogelijkheden in geval van actuele seksuele kindermishandeling

Zorglijn huiselijk geweld:
Deze zorglijn richt zich op behandeling van cliënten die zijn verwezen voor een vorm van huiselijk geweld, bijvoorbeeld partnermishandeling, kindermishandeling, oudermishandeling of stalking van een (ex-)partner. Bij de behandeling houden we rekening met de cultuur van de cliënt en zijn of haar beheersing van de Nederlandse taal. Cliënten die de Nederlandse taal niet goed beheersen, bieden we een (telefonische) tolk aan.

(Seksuele) Kindermishandeling:
hier is VSV (Veilig Sterk en Verder) een vaak toegepaste en succesvolle behandeling, waarin het vergroten van de veiligheid van het kind centraal staat. Daartoe richten we ons op goede samenwerking met de ouders in het belang van hun kind.

Zorglijn seksueel grensoverschrijdend gedrag:
Binnen de zorglijn Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag behandelen we mensen die strafbaar gedrag vertoonden in seksueel opzicht of dit dreigen te vertonen. Het kan onder meer gaan om (pedo)seksueel misbruik, kinderporno downloaden, misbruik van zwakbegaafden, incest of exhibitionisme. Ook mensen die (nog) geen strafbaar delict pleegden maar worstelen met pedofiele gevoelens kunnen bij de Waag terecht. Het behandelaanbod voor seksueel problematisch gedrag is divers. Zo zijn er zorgprogramma’s voor:
– Kinderpornodownloaders
– Seksueel misbruik van volwassenen
– Seksueel misbruik van kinderen of jeugdigen
– Exhibitionisme
In alle gevallen bestaat een aangepast aanbod voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.


Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Alleen mogelijk in het kader van daderbehandeling.

Mogelijkheden
Individuele psychotherapie, groepsbehandeling.

Methodieken
Systeemtheoretisch, gedragstherapeutisch.

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek om een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.

Verwijsinformatie hulpverlening bij seksueel geweld
Werkgebied: regionaal (tevens vestigingen in Haarlem, Almere, Utrecht, Rotterdam, Amersfoort, Den Haag, Leiden en Middelburg).
Doelgroep: jeugd en volwassenen (vanaf 12 jaar).
Openingstijden: maandag/dinsdag 08.30 -19.00 uur, woensdag/donderdag 08.30 -18.00 uur en vrijdag 08.30 -17.00 uur.
Bereikbaarheid: telefonisch: zie openingstijden.
Aanmelding: iedere dag kan er door verwijzers worden aangemeld bij een vaste behandelaar die die dag aanmeldspreekuur heeft. Ook kunt u terecht met uw advies- en consultvragen. Een cliënt kan op twee manieren worden aangemeld:
– Cliënten kunnen verwezen worden door een (huis)arts of een vertegenwoordiger van een instantie als de reclassering, justitie of politie
– Cliënten hebben de mogelijkheid om zichzelf aan te melden. Dat kan door te bellen naar de vestiging van de Waag en te vragen naar een intaker.
Wachtlijst: maximaal drie weken.

 

Lotgenotengroepen seksueel geweld (in samenwerking met Stop it Now)
Begeleiding van lotgenotengroepen voor partners, familie en naasten van personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.
 

De Waag biedt binnen het SGG-zorgprogramma (Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag) op maat gemaakt aanbod voor de behandeling van volwassen plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Locaties

Zeeburgerpad 12 b, 1018 AJ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend