Kinder- en jongerenrechtswinkel Amsterdam

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam beantwoordt juridische vragen van kinderen en jongeren. Ook volwassenen kunnen vragen op het gebied van het jeugdrecht stellen.
 

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling
De hulpverlening richt zich op de minderjarigen. Het doel is de minderjarige te informeren en / of te adviseren ten aanzien van de mogelijkheden op juridisch gebied. Eventuele doorverwijzing van niet-juridische vragen naar de daarvoor in aanmerking komende instantie. Begeleiding hierbij is mogelijk. Uitgangspunt is de wens en vraag van het kind.


Mogelijkheden
Uitleg van mogelijkheden voor hulpverlening en eventuele te nemen juridische stappen.

Beperkingen
Geen psychosociale hulpverlening.

 

Diversen
Indien gewenst is keuze mogelijk voor een vrouwelijke of mannelijke medewerker.

 

Verwijsinformatie hulpverlening bij seksueel geweld
Werkgebied: regionaal.
Doelgroep: jongeren van 0 tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 15.00 - 18.00 uur.
Aanmelding: telefonisch, per e-mail, WhatsApp of de chat via spreekuur of via afspraak door cliënt(e) of verwijzer.
Wachtlijst: geen.

Openingstijden

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 15.00 uur tot 18.00

Locaties

Rustenburgerstraat 380, 1072 HG Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend