Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), afdeling Amsterdam

Telefoon: 020 642 0732 (Voorzitter)
Email: fgeijn@kpnmail.nl (voorzitter)

De Protestants Christelijke Ouderen Bond behartigt algemene belangen van ouderen en de belangen van de leden in het bijzonder.
Huidige locatie: Onbekend