Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

Telefoon: 0900 444 5444 (€ 0,25 per minuut)
Website: leck.nu/
Postadres: POSTBUS 85090 HuispostnrKE041331, 3508 AB Utrecht

Het LECK is een centrum dat geïntegreerde kindergeneeskundige en forensisch-medische expertise en zorg aanbiedt aan kinderen bij wie op basis van bevindingen bij medisch onderzoek een vermoeden van kindermishandeling aanwezig is.

Binnen het LECK werken gespecialiseerde kinderartsen en forensisch artsen die dagelijks kinderen beoordelen bij wie een vermoeden van kindermishandeling speelt. Het LECK maakt bij de uitvoering ook gebruik van de expertise van andere specialisten met specifieke medische kennis, die noodzakelijk kan zijn om letsels te onderscheiden van (zeldzame) aandoeningen.

Hulp bij seksueel geweld: het ondersteunen van professionals bij het duiden van letsel.

Doelgroep: professionals die behoefte hebben aan advies en consultatie. Het is niet mogelijk om als ouder zelfstandig contact op te nemen met het LECK.

Huidige locatie: Onbekend