GGD nazorgspreekuur voor vrouwen met genitale verminking

Vrouwen die in het verleden zijn besneden, kunnen voor nazorg terecht op GGD-nazorgspreekuren. Deze nazorg bestaat uit een gesprek met een daarvoor opgeleide verpleegkundige, waarin vrouwen hun vragen of gezondheidsklachten voor kunnen leggen. Indien nodig verwijst de GGD-verpleegkundige de vrouw naar een - bij het project betrokken - medisch specialist, zoals een gynaecoloog.

Voor het bereiken van de vrouwen werkt de GGD samen met vrijwilligers die zelf afkomstig zijn uit groepen waar VGV voorkomt. Deze vrijwilligers zijn via de GGD opgeleid om gesprekken over VGV en nazorg te voeren. Daarnaast spelen ook andere professionals, zoals huisartsen en verloskundigen, een belangrijke rol. De vrouwen zijn zich er namelijk niet altijd van bewust dat hun lichamelijke en psychische klachten verband kunnen houden met de besnijdenis.

Openingstijden

Even weken: maandag 13.00-16.00 uur.
Oneven weken: donderdag 13.00-16.00 uur.

Een afspraak maken is niet nodig.

Locaties

OLVG-West, poli Gynaecologie
Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend