Kleinschalig wonen Anton de Komplein

Locatie Anton de Komplein is gevestigd in Amsterdam Zuidoost vlakbij winkelcentrum De Amsterdamse Poort. Er wonen 22 (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking in hun eigen appartement met 24-uurs toezicht. De begeleiding is erop gericht hen zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Locaties

Anton de Komplein 2 - 8, 1102 DR Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend