Cordaan


Cordaan richt zich op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben.

Werkterrein: thuiszorg, verpleging & verzorging, verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. 

Huidige locatie: Onbekend