Stichting Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

Telefoon: 088 343 3000
Website: www.patz.nu
Postadres: POSTBUS 206, 1000 AE Amsterdam

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen.

Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

Huidige locatie: Onbekend