Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) huisartszorg in achterstandswijken Amsterdam en Almere

Telefoon: 088 343 3000
Postadres: POSTBUS 206, 1000 AE Amsterdam

Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Amsterdam en Almere en beoogt daarmee de werkdruk te verlagen. Hiervoor ontvangt het AOF voor beide steden afzonderlijk van elkaar een budget via de zorgverzekeraar. Deze budgetten worden gescheiden van elkaar ingezet voor ondersteuning.


Het aanbod richt zich op:

- sociale maatschappelijke problematiek

- taal- en cultuurbarrières

- beperkte gezondheidsvaardigheden

Locaties

Hoogte Kadijk 143 C, 1018 BH Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend