Patz palliatieve thuiszorg

Telefoon: 088 343 3000
Website: www.patz.nu
Postadres: POSTBUS 206, 1000 AE Amsterdam

Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken lokaal samen in PaTz-groepen, ze komen 6x per jaar bij elkaar en bespreken onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg patiënten, die palliatieve zorg nodig hebben.
Het doel is tijdig anticiperen op benodigde zorg, samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen verbeteren en deskundigheid te bevorderen waardoor de kwaliteit van de palliatieve zorg in de eerste lijn toeneemt. Wensen en behoeften van de patiënt en zijn netwerk worden in kaart gebracht.

Huidige locatie: Onbekend