Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)

iMMO richt zich in eerste instantie op slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en asielzoekers met medische problematiek en doet de volgende onderzoeken:

- Onderzoek naar medische en psychische problematiek die van invloed kan zijn op het vermogen van de asielzoeker om zijn/haar  asielverzoek op een goede wijze naar voren te brengen.

- Onderzoek bij asielzoekers die stellen slachtoffer te zijn geweest van marteling of andere inhumane behandeling in het land van herkomst. Het medisch onderzoek dient als steunbewijs in de asielprocedure.

- Onderzoek en advies in asiel- of vreemdelingenzaken waarbij medische aspecten een belangrijke rol spelen en een onafhankelijk medisch rapport of advies van belang kan zijn.

Locaties

Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Huidige locatie: Onbekend