Ergotherapie (valpreventie)


Ergotherapie helpt mensen in hun dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk te functioneren. bij valpreventie brengt de ergotherapeut de risico's op vallen in kaart.
Onderzoek naar het valrisico vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie. De veiligheid van functioneren wordt beoordeeld door observaties van het gedrag en gewoontes in de eigen omgeving. In een gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van alle voor de oudere betekenisvolle handelingen op het gebied van de zelfredzaamheid, productiviteit en vrije tijd. In de begeleiding of behandeling die volgt, richt de ergotherapeut zich op:

- Bewustwording van een risicovolle uitvoer van dagelijkse activiteiten,

- aanpassing van de woonomgeving,

- een andere manier van handelen door aanpassing van activiteiten.

Valpreventie door ergotherapeuten kan vanuit verschillende werkvelden zoals een valpolikliniek of eerstelijnspraktijk.
De basisverzekering vergoedt maximaal 10 uur ergotherapie per jaar. Voor een bezoek van de ergotherapeut heeft u geen verwijsbrief nodig.

Huidige locatie: Onbekend