Equator Foudation

Telefoon: 020 840 7676 (Equator Foundation)

Equator foundation staat voor mentaal herstel en sociale binding van getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel in Nederland.


Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Doel van de hulpverlening bij de verwerking van seksueel geweldservaringen is het hervinden van het mentale evenwicht. Herstel van het vertrouwen, van relationele en sociale bindingen en van het sociale functioneren. Preventie en/of oplossen van seksuele problemen. Preventie van herhaling.


Indicaties De Equator behandeling is bedoeld voor vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel en recent seksueel geweld met psychische klachten die verband houden met
ondergaan geweld of systematische onderdrukking, vernedering en maatschappelijke uitsluiting, bedreiging van het leven, aanschouwen van gruwelijkheden, verlies van naasten, foltering, seksueel geweld en uitbuiting.
De psychische problematiek ligt vooral op het gebied van angsten, depressiviteit, verstoorde impulsregulatie, verwardheid, aandachts- en slaapproblemen, interpersoonlijke problemen en lichamelijke klachten. Veel voorkomende diagnosen zijn de PTSS en depressie.

Contra-indicaties
Ernstige gedragsstoornissen, organisch cerebrale stoornissen, onmogelijkheid afspraken te maken met betrekking tot alcohol- en/of drugsverslaving en suïcidaliteit.

Mogelijkheden
Ambulante behandeling via individuele gesprekscontacten voor psychologische begeleiding of medisch-psychiatrische behandeling of via op psychotrauma of depressie gerichte psychotherapie. Behandeling kan ook plaatsvinden via lichaamsgerichte therapievormen, in vrouwengroepen of via een stabilisatiecursus. Indien wenselijk kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Waar nodig bieden zij trajectbegeleiding naar zinvolle dagbesteding of werk. Een behandelaanbod is in ontwikkeling dat is gericht op persoonlijkheidskenmerken die een risicofactor vormen voor herhaling van seksuele geweldservaringen.

Methodieken
Gedragstherapeutisch, groepswerkprincipes, vrouwenhulpverlening, individueel traumagericht en/of persoonlijkheidsgericht.

 

Diversen
Indien gewenst is keuze mogelijk voor een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener.

 

Verwijsinformatie bij seksueel geweldervaringen

Werkgebied: regionaal
Doelgroep: getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel en van recent seksueel geweld op oorlogsgetroffen populaties in de leeftijd van 16 tot tot 80 jaar.
Openingstijden: ma t/m vr 09.00-17.00 uur.
Bereikbaarheid: Bureau Aanmelding en Informatie is ma t/m vr 09.00-17.00 uur bereikbaar via 088 330 5511.
Aanmelding: telefonisch door cliënt(e) zelf of verwijzer.
Wachtlijst: wisselend, afhankelijk van benodigde behandeling.

 


Therapiegroepen seksueel geweld

- Half gestructureerde open therapiegroep vrouwen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel (vrouwen vanaf 18 jaar) met fysiek en/of seksueel geweldervaring(en).

- Gestructureerde gesloten lichaamsgerichte therapiegroep aan voor vrouwen met incesten/

of seksueel geweldervaring (vluchtelingen en asielzoekers 18 jaar tot 65 jaar).
 

- half open gestructureerde schematherapiegroep (dagbehandeling) aan voor vrouwen met incest- en/of seksueel geweldervaring (vluchtelingen en asielzoekers 18 jaar tot 65 jaar).
 

- Gestructureerde gesloten stabilisatiecursus voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel (meiden en vrouwen vanaf 18 jaar) met fysiek en/of seksueel geweldervaring(en).

Openingstijden

Voor overleg en aanmeldingen belt u Equator via telefoonnummer 020 - 840 7676.
Voor overleg m.b.t. ongedocumenteerde asielzoekers belt u Equator Poli Stad via telefoonnummer 020 - 750 4550 (bij geen gehoor: 840 7676).

Locaties

Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Huidige locatie: Onbekend