GGZ inGeest Poliklinieken

Telefoon: 020 788 5000 (Nieuwe Valerius)
020 788 4666 (A.J. Ernststraat)

Op locatie Nieuwe Valerius zijn de onderstaande poliklinieken gevestigd:

- zorglijn angst en depressie
- zorglijn bipolair
- zorglijn ouderen
- zorglijn psychosomatiek
- dagbehandeling

Op locatie Laan van de Helende Meesters zijn gevestigd:

- zorglijn angst en depressie
- zorglijn persoonlijkheidsproblemen en complex trauma


Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen

Doel is het helpen oplossen van problemen die het gevolg zijn van seksueel misbruik.
 

Mogelijkheden

Individuele inzichtgevende behandeling, individuele steunende structurerende begeleiding, gezinsgesprekken, groepsbehandeling (‘Vroeger en verder groep’), indien nodig daderhulpverlening en lichaamsgerichte behandeling.

Beperkingen
In verband met de vele aanmeldingen, is er soms een lange wachttijd voor de “Vroeger en verder groep”. Beperkt aanbod met betrekking tot non-verbale methodieken.

Methodieken
Systeemtheoretisch, Rogeriaans, psychoanalytisch ('on analytic lines'), gedragstherapeutisch, groepswerkprincipes, vrouwenhulpverlening.
 

Diversen
Indien gewenst is keuze mogelijk voor een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener.

 

Verwijsinformatie hulpverlening seksueel geweld

Werkgebied: regionaal.
Doelgroep: vrouwen en mannen van 23 tot 60 jaar.
Aanmelding: schriftelijk of via afspraak door verwijzer bij GGZ inGeest, Aanmelding & Advies, T: 020 788 5555.
Wachtlijst: soms enkele maanden, met name voor de ‘Vroeger en verder groep’.

 

Therapiegroep "Vroeger en verder"

Twee of drie maal per jaar de gestructureerde, gesloten traumastabilisatiecursus ‘Vroeger en verder’ voor vrouwen van circa 18 tot circa 60 jaar die seksueel misbruik en/of lichamelijke mishandeling in jeugd of volwassen relatie hebben meegemaakt.


 

Locaties

Laan van de Helende Meesters 433, 1186 DL Amstelveen
Amstelveenseweg 589, 1081 JC Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend