Perspectief GZ

Telefoon: 020 617 8757
Fax: 020 613 9201

Perspectief GZ is een zorgaanbieder vanuit gehandicaptenzorg en bied Extramurale Behandeling en Begeleiding specifiek aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Stabiliseren, verwerken, verbeteren functioneren, versterken, weerbaarheid vergroten, veiligheid vanuit het netwerk vergroten/activeren en eigen regie.

Mogelijkheden
Aanvullende diagnostiek en multidisciplinaire behandeling/samenwerking. Combinatie behandeling en begeleiding mogelijk. Vaste hulpverleners.


Beperkingen
Geen opname, geen acute zorg.


Methodieken
Specifieke behandeling (J)LVB, EMDR, Systeem-theoretisch, gedragstherapeutisch.


Diversen
Indien gewenst is keuze mogelijk voor een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener.

Verwijsinformatie hulpverlening bij seksueel geweld
Werkgebied: stedelijk.
Doelgroep: kinderen/jongeren (en hun gezin) en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur.
Aanmelding: telefonisch, per email of via afspraak door cliënt(e) zelf of door verwijzer.
Wachtlijst: geen.

Openingstijden

Locaties

Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend