Stichting Centrum '45, locatie Diemen

Telefoon: 020 627 4974
Fax: 020 625 3589

Centrum '45 is een landelijk centrum dat oorlogsgetroffenen en vervolgden behandelt.
Locatie Diemen (voorheen De Vonk) biedt ambulante hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers.

Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen
Binnen de behandeling wordt allereerst gestreefd naar het verminderen van hinderlijke klachten en het stabiliseren van de algehele leefsituatie. Het bewerken en verwerken van de traumatische herinneringen komt daarna aan bod. De laatste fase, rekening houdend met de levensfase van de cliënt, is gericht op het integreren van het trauma in het dagelijks leven. Soms is het verwerken en integreren niet echt haalbaar of nodig en is er voor cliënten al veel verbeterd als de klachten verminderd zijn.

 

Mogelijkheden

 

Kllinische opname, dagklinische en poliklinische behandeling mogelijk. De behandeling is individueel gericht er is groepbehandeling (zowel poliklinisch als dagklinisch) en gezinsbehandeling. Gezinnen (vluchtelingen en veteranen) kunnen poliklinisch of dagklinisch behandeld worden. Voor vluchtelingengezinnen is ook klinische behandeling mogelijk.

Methodieken

Gedragstherapeutisch, groepswerkprincipes, EMDR, NET (narratieve exposure therapie).

Diversen
Indien mogelijk wordt een verzoek voor een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener gehonoreerd.

Werkgebied: landelijk.

Doelgroep: mensen van alle leeftijden en elk geslacht met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en (beroepsgerelateerd) geweld
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.
Bereikbaarheid: Bureau Aanmelding en Informatie is maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar via T: 0800 224 5245
Aanmelding: telefonisch door cliënt(e) zelf of verwijzer. Een verwijskaart van de huisarts is verplicht. De aanmelding wordt pas verder in behandeling genomen als alle relevante schriftelijke informatie is ontvangen.
Wachtlijst: wisselend, soms 1 tot 3 maanden.

Locaties

Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Huidige locatie: Onbekend