Mobiel Team HVO-Querido

Het Mobiel Team bevindt zich dagelijks op straat waar het de plaatsen bezoekt waar dak- en thuislozen zich ophouden. Door het zorgvuldig opbouwen van contact en vertrouwen wordt de groep van zorgmijders bereikt.

Het Mobiel Team geeft advies en voorlichting over het leven op straat en hoe / waar het hulpverleningsnetwerk te bereiken is. Door contact te houden met de doelgroep kan op situaties waarin hulp nodig is geanticipeerd worden.

Locaties

Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend