Begeleid wonen De Vaart

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het zelfstandig wonen. Er is een nauwe samenwerking met JellinekMentrum.

Locaties

Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend