Woonvoorziening Varikstraat

De Varikstraat biedt begeleiding en zorg aan cliënten met een drugverslaving in combinatie met psychiatrische problematiek.

Locaties

Varikstraat 1, 1106 CT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend