Arq Kenniscentrum Migratie

Het Arq Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psycho-sociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten. Om dit doel te bereiken richt het kenniscentrum zich specifiek op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies en vroegsignalering van psychische klachten.

Hulporganisaties, gemeentes, scholen, GGD-en, zorgverleners en andere professionals kunnen terecht voor consultatie en advies. In dit kenniscentrum is het voormalige Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV) opgegaan.

Locaties

Postbus 240, 1100 AE Diemen
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Huidige locatie: Onbekend