Ambulant Team gezinnen HVO-Querido

Het Ambulant team Gezinnen biedt gezinnen een combinatie van wonen en begeleiding. Voor de ambulant wonende cliënten en hun kind(-eren) bestaan er verschillende woonvormen.

Locaties

Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend