Beschermd Wonen Domselaer

Beschermd wonen Domselaerstraat is een woonvoorziening die zich richt op mensen die ten gevolge van langdurige psychosociale/ psychiatrische problematiek niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen.

Locaties

Domselaerstraat 126, 1093 MB Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend