Vereniging Ouderen Advies Raad Amsterdam Zuid

Telefoon: 020 676 8150
020 359 0159 (N. Kamsma - secretariaat)

De vereniging Ouderen Advies Raad Amsterdam Zuid (OAR AZ) heeft als doel het behartigen van de belangen van ouderen in Stadsdeel Zuid. De OAR AZ bestaat uit vrijwilligers die maatschappelijk op verschillende terreinen ervaren zijn. Het bestuur bestaat uit deskundige vrijwilligers.

De OAR AZ tracht haar doelen te bereiken door:

  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van het stadsdeel en de deelraad, over alle aangelegenheden die de belangen van ouderen betreffen.
  • Het adviseren van het WMO-platform en de stichtingen Welzijn, de wijkcentra en alle andere organisaties en instellingen, die zich geheel of gedeeltelijk bezighouden met activiteiten binnen het gebied van het stadsdeel, waarbij belangen van ouderen betrokken zijn.
  • Het zich, desgevraagd, doen vertegenwoordigen bij al die activiteiten waarin participatie van ouderen via de vereniging gewenst wordt geacht.
  • Bevordering van de samenwerking met andere gelijkgerichte organisaties.
  • Het doen van onderzoek, dan wel het doen verrichten van onderzoek, dat tot doel heeft het welzijn van ouderen in Stadsdeel Zuid te bevorderen.

Locaties

Zorgcentrum d' Oude Raai
Hygiƫaplein 8 - 10, 1076 RT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend