ARQ Centrum45

Telefoon: 020 627 4974
0800 224 5245 (Bureau Aanmelding & Informatie)
Fax: 020 625 3589

Centrum ’45 is een Top GGZ-instelling die  landelijk specialistische psychotrauma-behandeling biedt aan getroffenen van  vervolging, oorlog en (beroeps gerelateerd) geweld. Daarnaast is het een kennis en expertisecentrum. Zij geven behandeling aan mensen met complexe psycho-traumaklachten in combinatie met meerdere psychische stoornissen, ontstaan door herhaalde en/of langer durende traumatisering en problemen op meerdere levensgebieden (bijvoorbeeld vluchtelingen en asielzoekers). Indien nodig wordt er met tolken gewerkt.

 

Hulp bij seksueel geweld: de hulpverlening bestaat uit  informatie en advies, ondersteuning, maatschappelijke dienstverlening, individuele gesprekken, groepsgesprekken, individuele- en groepstherapie, vaardigheidstraining, psychodiagnostisch onderzoek en medicamenteuze behandeling

 

Doelgroep: mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld (ook voor geweld tijdens het werk)

Aanmelding: telefonisch door cliënt(e) zelf of verwijzer. Een verwijskaart via huisarts is verplicht.

Openingstijden

Bureau Aanmelding en Informatie:
maandag t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Locaties

Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
Huidige locatie: Onbekend