Cordaan Jeugd


Cordaan Jeugd is specialist op het gebied van dagbesteding en ondersteuning in onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking.

- Op reguliere kinderdagopvang en basisscholen geeft Cordaan Jeugd individuele ondersteuning aan kinderen en leerkrachten.
- Op alle Amsterdamse scholen voor Speciaal Onderwijs (ZMLK: zeer moeilijk lerende kinderen) werken medewerkers van Cordaan Jeugd. Ze ondersteunen de kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben.
- Cordaan Jeugd heeft twee kinderdienstencentra (KDC's), voor dagbesteding aan kinderen (3 t/m 18 jaar) die om verschillende redenen (nog) niet naar school kunnen.
- Er is een team Gezinsondersteuning, dat advies, verzorging en hulp biedt bij de opvoeding en verzorging van kinderen.
- In Logeerhuis Dunya kunnen kinderen met een meervoudige complexe beperking een weekend verblijven.
- Cordaan Jeugd biedt begeleiding en training aan jonge moeders die moeilijk leren.

Huidige locatie: Onbekend