Woonzorgcentrum De Boeg


De Boeg is een woonzorgcentrum voor ouderen in Bos en Lommer waar ouderen zelfstandig in een eigen appartement kunnen wonen met zorg en hulp waar dat nodig is.

Huidige locatie: Onbekend