Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Telefoon: 020 555 5209 (Secretariaat)
020 555 5961 (Ouder- en Kindteams)
Postadres: POSTBUS 2200, 1000 CE Amsterdam

Vanuit de Ouder-en-Kindcentra (OKC) geeft Jeugdgezondheidszorg basiszorg aan alle in Amsterdam wonende kinderen van 0 tot 19 jaar.
Voorop staat het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen en het toeleiden naar de juiste zorg.
JGZ heeft ook een rol in diverse gezondheidsprogramma’s en -projecten en levert diensten en producten op maat.

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling
De hulpverlening richt zich op het slachtoffer. De Jeugdgezondheidszorg heeft een signalerende en coördinerende functie. De hulpverlening wordt zo snel mogelijk in werking gezet, binnen of buiten het Ouder- en Kindteam.

Mogelijkheden
Advies en informatie op scholen, crèches, dagverblijven etc., advies aan onderwijzers en leerkrachten bij vermoeden van incest, gesprekken met individuele kinderen en/of ouders alsmede voorbereiden en begeleiden van een eventuele verwijzing, tussenpersoon tussen therapeutische hulp en school/ouders, coördinatie van hulpverlening.

Beperking
Jeugdgezondheidszorg doet zelf geen hulpverlening, maar verwijst door binnen het Ouder- en Kindcentrum of naar hulpverleningsinstellingen/Veilig Thuis.

Verwijsinformatie hulpverlening seksueel geweld
Werkgebied: stedelijk.
Doelgroep: kinderen/jongeren van 0 tot 19 jaar (en hun gezin).
Openingstijden: 8.30 - 17.00 uur.
Bereikbaarheid: 8.30 - 17.00 uur.
Aanmelding: door cliënt(e) of verwijzer.

Locaties

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend