Gespreksgroep rouwverwerking (Doras)

Telefoon: 020 235 9515 (Esmée Claessen)
020 235 9507 (Brigitte Sebregts)
Website: www.doras.nl

Heeft u moeite met het verwerken van het verlies van een dierbare? En bent u achttien jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de gespreksgroep rouwverwerking. De voorwaarde is wel dat het verlies minimaal drie maanden geleden is.
Tijdens de gesprekken kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen zoals:

- Wat te doen met de persoonlijke bezittingen van uw dierbare?

- Hoe ga je om met feest- en gedenkdagen?

- Reacties van de omgeving

- Hoe ga je om met plotselinge en verwarrende emoties?

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en wordt begeleid door
twee maatschappelijk werkers. Belangstellenden uit Amsterdam-Noord hebben voorrang.
Eigen bijdrage: € 15,95.

Openingstijden

De groep komt in totaal vier keer bijeen. Indien nodig is er één terugkomdag.
Zowel in het voor- als het najaar wordt er een rouwgroep georganiseerd.

Locaties

Hagedoornplein 1 C, 1031 BV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend