Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)


Onder de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) vallen verschillende gezondheidscentra. Gezondheidscentra bieden geïntegreerde eerstelijnszorg; verschillende zorgaanbieders zijn in één gebouw gevestigd en werken samen.

Huidige locatie: Onbekend