Kleinschalig wonen Anton de Komplein

Kleinschalige woonlocatie voor dementerende ouderen van Surinaamse afkomst of die de Surinaamse leefcultuur omarmen.

Locaties

Anton de Komplein 10, 1102 DR Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend