Je kunt meer.nl

Op Jekuntmeer.nl vind je een online overzicht van werk-, dagbestedings- en leertrajecten in Amsterdam.

Doelgroep: dak- en thuislozen, verslaafden, lichamelijk en/of verstandelijk beperkten, mensen met een psychische beperking.

Huidige locatie: Onbekend