Stichting De Omslag

Stichting De Omslag ondersteunt organisaties in de zorg en welzijn (ggz, verslavingszorg, gehandicaptenzorg etc.) met als doel de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen.

Locaties

WG-plein 113, 1054 SC Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend