RIBW & Herstart Rosaburgh

De Rosaburgh bestaat uit twee afdelingen namelijk de Herstart en de RIBW.

De Herstart is een afdeling voor vrouwen bij wie in het verleden sprake is geweest van dakloosheid en/of een verslaving of een psychiatrische stoornis. Zij werken toe naar (begeleid) zelfstandig wonen. Voor deze afdeling levert het Leger des Heils zorg op basis van een MO-indicatie. 

De RIBW is een afdeling voor kwetsbare vrouwen bij wie sprake is van een verslaving en/of psychiatrische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Het gaat hier om vrouwen die permanent of een langere periode 24uurs zorg en nabijheid nodig hebben. Voor deze afdeling levert het Leger des Heils zorg op basis van BW, BW LVB en WLZ indicaties.

Locaties

Hagedoornplein 4, 1031 BV Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend