Buurtsalon Jeltje

Buurtsalon Jeltje is een huiskamer en ontmoetingsplek voor de Helmersbuurt.
De salon is er vooral voor laagdrempelige, samenbindende activiteiten met een maatschappelijk belang.

Locaties

Eerste Helmersstraat 106 N, 1054 EG Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend