Sociale Kaart Amsterdam :: search :: organisatie :: buurtcentra :: 6996 :: 18

Huiskamer HoofdKwartier

Het Hoofdkwartier is een ontmoetingsplek van waaruit bewoners gezamenlijk initiatieven ondernemen en hun hulpvraag neer kunnen leggen.

Locaties

Hoofddorpweg 25, 1059 CT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend