BOOST

BOOST is een ontmoetingsplek en community van nieuwkomers, bewoners en organisaties uit Amsterdam Oost die samen werken aan directe integratie. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving en een volwaardige plek voor iedereen.

Taal- en conversatielessen, samen sporten, gedeelde werkplekken, informatieve workshops, muziek, dialoog en lezingen, koken en eten. Uit al die ontmoetingen kunnen op natuurlijke wijze contacten ontstaan, kunnen banden groeien, en zo een ieder kansen bieden talenten te ontplooien en in te zetten.

Locaties

Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend