Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ)

SOOZ betrekt bewoners actief bij hun eigen leefomgeving.
Dat doet SOOZ om de kwaliteit van leven in de buurt te verbeteren. Met ondersteuning van SOOZ vinden bewoners elkaar.
Ook brengt SOOZ bewoners in contact met maatschappelijke organisaties of bemiddelt ze in de contacten met het stadsdeel of andere instellingen.

Locaties

Joh.M. Coenenstraat 4, 1071 WG Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend