Verpleegkundig kinderzorghuis Het Lindenhofje

Het Lindenhofje biedt professionele zorg en ondersteuning aan ernstig en/of chronische zieke kinderen van 0 tot 18 jaar. Er is plaats voor acht kinderen, ouders en/of andere gezinsleden kunnen blijven logeren.

Het Lindenhofje kan in de volgende situaties iets betekenen:
 

Zorg ter overbrugging: Als een kind niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven, maar (nog) niet naar huis kan.
 

Respijtzorg : Als een kind thuis woont en tijdelijk komt logeren, bijvoorbeeld omdat de verzorging van het kind voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben om even afstand te nemen en tot rust te komen om het daarna zelf weer aan te kunnen. Van deze mogelijkheid kan ook af en toe gebruik gemaakt worden.
 

Palliatieve zorg : Als de zorg voor een kind dat zal gaan overlijden te zwaar of technisch niet haalbaar/uitvoerbaar is thuis, kan het kind alleen en mogelijk met enkele gezinsleden in die periode komen logeren.

Locaties

Lindengracht 94 - 112, 1015 KK Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend