NCM Bewindvoering

Telefoon: 06 2632 7075
Postadres: POSTBUS 67026, 1060 JA Amsterdam

NCM Bewindvoering helpt kwetsbare burgers zoals:
- (dementerende) ouderen
- mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
- psychiatrische patiënten
- mensen die hun financiën niet meer kunnen overzien.

 

Huidige locatie: Onbekend